Tuesday, June 21, 2011

ದೇವರು...ಗೂಡು...ಜೇಡರ ಬಲೆ


ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ವೃದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು....

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಹಣ್ಣಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು.....
ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಕಳಿನಂತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತ ಕೂತಾಗ...
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ...

ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆತ್ತ ಬೆಲೆ?
ಏನು ಕಂಡೆವು...ಏನು ಪಡೆದೆವು...ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತ...ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರುವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ 

"ಏನು ಅಂದ್ರೆ...ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ..
ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಸಾರ,  ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ..

ಆದ್ರೆ ಗೋಪುರವೇ ಜೇಡರ ಬಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ...
ಗೂಡು ಇಲ್ಲ...ಮಾಡು ಇಲ್ಲ...
ಮರಿಗಳು  ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಬಲಿತು ಆಗಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ...ಎಲ್ಲವು ಶೂನ್ಯ...."

"ಅಲ್ಲಾ ಮಾರಾಯ್ತಿ ...ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕ...."

"ಮಕ್ಕಳು ಮರ ಇದ್ದಹಾಗೆ ನೀರು ಎರೆದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 
ಎಲ್ಲರಿಗು ನೆರಳು, ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ...  
ಅಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ"

"ಆದರೆ ನೀರು ಎರೆದವರು  ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ್ಯಾರನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತೇ..."

"ದೇವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇ...ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೊಂಡರೆ..ದೇವರು ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತಾನೆ..
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೇವರು ಜಾಗ ಖಾಲಿ...ಎಲ್ಲಿ ಆದರ, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲವೇ.."

"ಪೂಜಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ...ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ..."

"ದೇವರೇ ಹಗ್ಗ ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೂಜಾರಿ ಶಾವಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ..ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ?"

"ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಾಗ................ "

ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು  
ಗೂಡಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂದ್ರೆ...ತಪ್ಪು ಅದು ತಪ್ಪು!!!!!

"ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದಂಗೆ ಅವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ..."

"ನಾವು ತೆತ್ತ ಬೆಲೆ ಅವರು ತೆರುತ್ತಾರೆ...ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಜೀವನ.."

"ಇದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ..ಮೇಲಿದ್ದವರು ಕೆಳಗೆ..ಕೆಳಗಿದ್ದರು ಮೇಲೆ...
ಆದ್ರೆ ಬರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ..ಬರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ.."

"ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರಿನ ಪೈರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ..
ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಫಸಲು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ..."

ಎಂಥ ನಿಗೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ.........

Sunday, June 12, 2011

Birthday Bash - Jungle Book

It was one such occasion where you will tend to not to miss.  The fairytale of jungle book unleashed on the eventful weekend.
Jungle ride - fenatabulous
The ride was as crazy as you can expect, and as frenzy as you can imagine in the event manager (Naveen) hands.
Event manager needs an inspiration right - Am there for that
When we reached the jungle it was just the right moment to tap the enthusiastic audience.  It was brimming with noise, happiness, chatter-patter.
Crazy people ready for the action!!!!!!!!!!!
The event manager got a good hold of the kids, and started playing with their antics, it was a huge hit, in which kids and grown up kids showed their capabilities.
Lined-up kids for the safari!!!!

Then identifying themselves as grownup starred in the kiddish play, knowing very well that, when they can carry huge family responsibility, carrying a weightless balloon is not a tideous task at all.  The game was fun anyway which ended up in getting some games for the kids.
Am there for all!!!!

Cake cutting, and distributing made the audience erupt with joy, and cake was tasty as well.
Cake straight from the jungle book!!!
Light, Shadow, and the prosperity infront of  the caked candle

It was memorable outing for me, as i could meet my some of members of team of invincible's.
On the spot sketches were huge hit, as many from all the age brackets, stood in the line to get colour-less sketches to make their showcase colour-ful.

Proud parents with their proud kid!!!

Howz my mirror image!!!!
The Event was delightful, and a perfect getaway to invite the new week.  A great effort by Shadow and light couple.

Wednesday, June 8, 2011

Pradeep Huttu Habba

Putty : Bro..hengiddira

Sri: Hi Putty, am fine,neenu hengiddiya

Putty : You forgot one more, you wished 
            shwetha putty on her birthday, but you 
           forgot my hubby Shekar's, and again you 
           missed Guru's it is already night, 
           so you missed..hey..hey hurray

Sri: Illa putty, naanu miss madilla..see the link 
http://lakshavarsha.blogspot.com/2011/06/pradeep-huttu-habba.html

Putty: Oh ok ok..good good....I was busy today, 
           so could not wish him, let me wish him 
           with you again.

Sri, Putty : Hi Guru, wish you a wonderful day..
                 we know, a big gift is being presented to you 
                shortly by shwetha putty, any way it is 
               one more pleasant wishes for  you...
               Have a wonderful day, and year ahead.

Putty : Bro, one question, why this posting is in irregular way meaning, not aligned properly, henge hengo ide...

Sri: It shows the life putty, it will not be even all the time, it will be odds against the tide..enjoy have a great week ahead.

Wednesday, June 1, 2011

ಪ್ರತಿಭಾ ಅಕ್ಕನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ

"ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಟಿ.ವಿ. ೯ : ಮೇಡಂ, ಮೇಡಂ, ಇದ್ದೀರಾ
ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ: ಯಾರು?
ಟಿ.ವಿ. ೯ : ಮೇಡಂ, ಒಂದು ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್...
ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ: ಏನದು,
ಟಿ.ವಿ. ೯ : ಮೇಡಂ, ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರು...
ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ: ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಅವರ ಮನೇಲಿ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ...
ಟಿ.ವಿ. ೯ : ಅದು ಹೇಗೆ...ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ: ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು...ಅವರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಿದ್ದ್ರೆ ಕಂಡಿತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ...ಆದರೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ..ಅವರ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ..
ಟಿ.ವಿ. ೯ : ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿಭಕ್ಕನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಲು ಹೋದೆವು ಆದ್ರೆ ಅವರದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ತರಹ ಅಲ್ಲ..ಅವರದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸು
ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ: ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು..ಅವರು ಕಾಗೆ "ಬಂಗಾರ " ಅವರದು ಸುಣ್ಣದಂತ ಮನಸು...ನನ್ನ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ
ಟಿ.ವಿ. ೯ : ಸಾರೀ ಮೇಡಂ...ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿ, ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು..
ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ: ಗೊತ್ತಾಯ್ತಣ್ಣ...ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣನೆ ಬಂದಿರೋದು...ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ...
ಶ್ರೀ: ಅಕ್ಕ ಕ್ಷಮಿಸಿ..ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ..... ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನವಾರ ಬೇಟಿ ಆಗೋಣ...ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಉಂಟು!!!!!!!!!!!!!