Tuesday, February 7, 2012

ರಜನೀಶ-ರೂಪ ಮದುವೆ ಆದ ಶುಭ ದಿನ

ಆ ಭರತ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ನೆಡೆದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದಮಹಾಭಾರತದ ಭರತ ಸಿಂಹದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಿ ಪುರುಷನಾದಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭರತ ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿದಆದ್ರೆ ಕುಮಾರ ಭರತನಾದ ನಾನು ಅವರಾರು ಮಾಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಾರೀಖಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆದ ದಿನಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆಇವರಿಬ್ಬರ ಅಶೀರ್ವಾದವೇ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ..ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆ ಪಾದುಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸಿ ಪುತ್ರ

ಕುಮಾರ ಭರತ

No comments:

Post a Comment